Директива про фінансово–господарське забезпечення діяльності МГО УС МПА

                                                                                                                                                         Затверджено рішенням

                                                                                                                                                         ХIІ -го Національного Конгресу

                                                                                                                                                         МГО УС МПА

                                                                                                                                                         Президент   А.В. Василишин

                                                                                                                                                         «15» листопада 2018 р.    

                                                                                                                                                          

 ДИРЕКТИВА

про  фінансово – господарське  забезпечення  діяльності

 МГО «УС МПА»

Фінансово-господарська діяльність УС МПА здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, міжнародних і внутрішніх документів, які регламентують  діяльність УС МПА.

Головними джерелами фінансових надходжень Секції є разові (вступні) внески, періодичні (членські) внески, кошти або майно, отримані від провадження основної діяльності (надходження благодійних коштів, майна, безповоротно - фінансова допомога).

 

1. Види фінансових надходжень.

1.1.   Разові внески  (вступні).

Разові внески (вступні) - кошти, що сплачуються у році вступу до УС МПА.

Встановлюються наступні розміри разових (вступних) внесків відповідно до категорії членства в УС МПА: 

а) Основне (професійне) членство: атестовані та вільнонаймані працівники апарату МВС України, Національної поліції України, податкової поліції ДФСУ, військовослужбовці Національної гвардії України, пенсіонери та члени сімей (чоловік, дружина та не одружені діти) зазначених категорій, курсанти навчальних закладів МВС України, особи, що працюють на постійній основі в Адміністративних апаратах УС МПА та їх відокремлених підрозділів –300 грн.

б) Асоційоване національне членство: працівники, як атестовані, так і службовці правоохоронних органів (СБУ, ДСНСУ, Державної прикордонної служби України, митної служби, Державної пенітенціарної служби України, прокуратури), суду та Збройних сил України, а також пенсіонери зазначених категорій – 600 грн.»

в) Асоційоване іноземне членство: працівники поліції (міліції) інших держав, в яких не створені національні секції  МПА, і які є асоційованими членами УС МПА – 650 грн;

г) Особливе членство: цивільні громадяни, що поділяють ідеї МПА і надають значну допомогу органам внутрішніх справ, а також УС МПА  у вирішенні статутних завдань – 1100 грн.

 

1.2.   Періодичні внески  (членські, щорічні).

Періодичні внески (членські, щорічні ) - кошти, які сплачуються щороку.

Встановлюються наступні розміри періодичних (членських, щорічних) внесків відповідно до категорії членства в УС МПА:

а) для категорії „а” - 300 грн;

б) для категорії „б” - 500  грн;

в) для категорії „в” - 500 грн;

г) для категорії ,,г” - 1100 грн.

1.3.   Кошти або майно, отримані від провадження основної діяльності.

Благодійні кошти, майно, безповоротна фінансова допомога юридичних та фізичних осіб, які надходять для забезпечення статутної діяльності УС МПА.

1.4.   Благодійні кошти, майно, безповоротна фінансова допомога складаються з:

а) коштів, що добровільно надаються кандидатами для вступу до МПА та членами Української секції МПА, юридичними та фізичними особами для забезпечення статутної діяльності УС МПА;

б) послуг чи предметів або техніки, які можуть бути використані при здійсненні статутної діяльності Секції.

1.5.   Особливості сплати разових (вступних) і періодичних (членських, щорічних) внесків та погашення заборгованості:

а) розмір вступного або щорічного внеску може бути зменшений спеціальним рішенням ПВБ;

б) поновлення в членстві УС МПА здійснюється в індивідуальному порядку.

 

2. Порядок відрахувань грошових надходжень

регіональними відділеннями та осередками.

2.1. Відрахування грошових надходжень  УС МПА від сум разових та періодичних членських внесків здійснюється місцевими осередками з розрахунку на кожного члена Секції з урахуванням його категорії членства у наступних розмірах:

Разові внески:

категорія «а»- 50% від суми внеску;

категорія «б»-40% від суми внеску;

категорія «в»-40% від суми внеску;

категорія «г»-40% від суми внеску.

Періодичні внески:

категорія «а»-50% від суми внеску;

категорія «б» -40% від суми внеску;

категорія «в»-40% від суми внеску;

категорія «г»-40% від суми внеску.

2.2. З метою вирішення статутних завдань відділення та осередки відраховують до  УС МПА  добровільні пожертвування, безповоротну фінансову допомогу, інші кошти від провадження основної діяльності.

2.3. За рішенням ПВБ можуть проводитись додаткові відрахування до  УС МПА та відділень і осередків для здійснення статутної діяльності та проведення масових заходів наукового, культурно-спортивного чи оздоровчого спрямування.

 

3. Порядок надання фінансової звітності.

3.1. Перші особи УС МПА, регіональних відділень і осередків та головні бухгалтери (бухгалтери) несуть персональну відповідальність за  дотримання вимог чинного законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності.

3.2. Кожне регіональне  відділення або осередок подають звітність                    до 10 жовтня та 10 січня  в  Національний Адміністративний центр (НАЦ) УС МПА  за встановленою формою.

3.3   Персональна відповідальність за  узагальнення бухгалтерської звітності та підготовку інформації про фінансовий стан УС МПА для доповіді на черговому засіданні НВК УС МПА  покладається на головного бухгалтера НАЦ УС МПА.

 

4. Порядок виплати та розміри одноразової матеріальної допомоги,  винагород за активну громадську діяльність.

Одноразова матеріальна допомога за рахунок коштів УС МПА є предметом статутної діяльності УС МПА,  її відділень та осередків.

4.1. Надання одноразової матеріальної допомоги.

Одноразова матеріальна допомога може надаватися лише при наявності фінансових можливостей УС МПА (відділень та осередків УС МПА).

4.2. Надання одноразової матеріальної допомоги відділенням та осередкам УС МПА.

Надання одноразової матеріальної допомоги відділенням та осередкам УС МПА для забезпечення їх становлення і розвитку здійснюється при наявності фінансових можливостей УС МПА (відділень та осередків УС МПА).

4. 3. Надання одноразової матеріальної допомоги в інших випадках.

Надання одноразової матеріальної допомоги в інших випадках здійснюється при наявності фінансових можливостей УС МПА (відділень та осередків УС МПА).

4.4. Виплати винагород за активну громадську діяльність здійснюються у межах затвердженого кошторису.

 

5. Набуття чинності

Дана Директива набуває чинності  01.01.2019 року.

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2