У Львові відбувся міжнародний "круглий стіл".

«Революція гідності і трансформація правоохоронної системи в Україні» -

під такою назвою в місті Львові за участю керівників органів державної влади, очільників правоохоронних органів регіону, а також представників Підкарпатського воєводства Республіки Польща відбувся «круглий стіл», на якому було розглянуто і винесено на розсуд громадськості широкий спектр питань, пов’язаних з реформуванням правоохоронної системи в Україні.

Серед найбільш активних учасників «круглого столу» слід відзначити голову Львівської обласної ради Петра Колодія, голову Львівського Апеляційного суду Петра Каблака, заступника прокурора Львівської області Тараса Дунаса, начальника обласного управління юстиції Миколу Кадикала, в. о. ректора Університету внутрішніх справ Валерія Середу, начальника штабу УМВСУ у Львівській області Юрія Гладуна, екс-начальників міліції Львівщини Івана Мотринця, Василя Рябошапку, Богдана Шкараду, Володимира Плукара, а також колишнього керівника поліції Підкарпатського воєводства Республіки Польща, доктора наук, генерала Юзефа Єдинака.

Як підсумок активних обговорень та дискусій було запропоновано та винесено на широке загальносуспільне обговорення кілька слушних пропозицій.

По-перше, першочерговим завданням було визнано необхідність створення потужного антикорупційного органу з прямим підпорядкуанням Президенту України. Безпосередніми функціями та завданнями цієї структури мають стати боротьба з корупцією у вищих ешелонах української влади і організація так званої «люстрації», себто процесу відбору та спостереження за станом кадрового забезпечення керівної ланки правоохоронних структур центрального та регіонального рівнів.

По-друге, було наголошено на необхідності обєднання функцій та завдань правоохоронних органів у сфері протидії економічній злочинності у рамках єдиної спеціалізованої структури. Це дозволить уникнути паралелізму чи дубляжу в роботі правоохоронних структур, а також уможливить визначення конкретного відповідального за прикінцеві результати роботи.

По-третє, учасники зустрічі прийшли до спільної думки щодо потреби негайного реформування структури та системи МВС. Першим кроком на цьому шляху має стати прийняття Закону України «Про поліцію». Відповідаючи з цього приводу на закиди скептиків, які підозрюють, що «демонтаж вивіски» не призведе до сутнісних змін у цілій системі, учасники «круглого столу» прийшли до спільної думки, що формальне та неформальне реформування правоохоронних структур має і обов’язково стане потужним психологічним чинником, який дозволить розпочати відновлення довіри людей до системи забезпечення правопорядку в державі.

При цьому чільними мають стати такі принципи та підходи до процесу реформування:

деполітизація, тобто відокремлення поліційного органу в структурі Міністерства внутрішніх справ та позбавлення міністра, як політичної особи, повноважень з оперативного управління поліцією;

децентралізація, яка має надати виключно громадянам права і можливості щодо забезпечення публічного порядку і безпеки на території населених пунктів. Однією з умов реалізації цього положення має стати створення місцевої поліції. Децентралізація і створення місцевої поліції повинні відбутися, на думку учасників «круглого столу», одночасно з проведенням широкої та всеохоплюючої адміністративно-територіальної реформи в Україні;

девоєнізація, тобто зміна статусу поліції і перетворення її з військового формування у службу, яка надає суспільству послуги із забезпечення безпеки та правопорядку. Поліцейські мають отримати статус публічних чи громадських, а не військових службовців, а їхні звання повинні бути відмінними від військових звань. При цьому уніформу повинні носити лише ті службовці, яким необхідно себе ідентифікувати як представників влади у відносинах з громадянами, а в апараті Міністерства мають домінувати цивільні посади;

- прозорість, яка полягає у запровадженні виключно конкурсного принципу добору на посади поліцейських, включаючи керівний склад, а також – відкритої дисциплінарної процедури і порядку звільнення осіб зі служби у поліції;

професіоналізація  як система чітких процедур просування по службі із передбаченим обов’язком періодичного підвищення кваліфікації поліцейських.

У результаті запровадження усіх цих принципів та механізмів поліція має стати органом для здійснення виключно поліцейських, а не якихось інших функцій: до прикладу, вона не повинна займатись реєстрацією транспортних засобів, приймати іспити з керування ними чи надавати дозволи на перевезення вантажів, себто реалізовувати будь-які невластиві для себе повноваження.

Як вже зазначалось вище, винятково важливим фактором відновлення довіри до поліцейських структур, як і реалізація ними об’єктивно властивих функцій має стати створення у кожній з громад власної, місцевої поліції, яка складалася б з двох служб – інспекторів та патрульних (реорганізованої ППС ДАІ). Керівники місцевих підрозділів поліції мали б бути призначувані радою відповідної громади зі списку кандидатів, які попередньо пройшли фаховий професійний конкурсний відбір. Ради двох чи більше сусідніх громад повинні мати право об’єднувати свої поліційні структури. Поліцейські, які служитимуть у місцевій поліції, обов’язково мусять отримати такі ж повноваження та статус як в інших поліцейських підрозділах, а кількість цих поліцейських визначатиметься відповідною радою, виходячи з фінансових можливостей та об’єктивної доцільності.

Учасники зустрічі висловили тверде переконання у необхідності та вмотивованості використання протягом перехідного періоду в якості цивільних працівників поліцейських структур недискредитованих та авторитетних офіцерів запасу, чиї знання та досвід позитивно б вплинули на стабілізацію кадрового ядра та прикінцеві результати боротьби зі злочинністю.

Прикінцево одностайною була думка учасників «круглого столу» щодо неможливості будувати модерну та відповідальну систему правоохронних органів на засадах так званої «перевернутої піраміди», коли в основі кожного рішення та кожного призначення є «воля начальства», тобто пріоритет і впливи «вершини піраміди», а не реальні обставини і закономірності розвитку ситеми, тобто «основи цієї піраміди»: лише зосередивши всі зусилля та ресурси (кадрові, інтелектуальні та матеріальні) на регіональному рівні можна буде досягти планового результату та вирішити стратегічне завдання – відновити довіру людей до правоохоронної системи та держави Україна загалом.

 

Ініціатор та модератор «круглого столу»,

голова Львівського відділення Української секції

Міжнародної Поліцейської Асоціації

генерал-майор міліції у відставці

 

Василь Рябошапко

 

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2